Openwaterzwemmen.nl is onderdeel van de KNZB

Jouw privacy is van het grootste belang voor de KNZB. Als we jouw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving die je persoonsgegevens beschermen. De KNZB, met adres Coltbaan 1 - 19, 3439 NG Nieuwegein is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De verwerking is vrijgesteld van melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Klik hier om het privacy statement van de KNZB te lezen.